Privacyverklaring

Coach VICTORY, gevestigd aan de Tamarindeplein 9, 4142 WG Leerdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Tamarindeplein 9 | 4142 WG Leerdam | (+31) 06 3831 3264 | info@coachVICTORY.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coach VICTORY verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bankrekeningnummer
Reacties op de website(s)
Op de website ingevulde contactformulieren
Met welk doel en op basis van elke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coach VICTORY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling op basis van de grondslag: Uitvoeren contractuele overeenkomst
Verzenden van onze nieuwsbrieven en blogs voor klanten op basis van de grondslag: gerechtvaardigd belang en voor niet-klanten op basis van de grondslag: toestemming
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele overeenkomst
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang of uitvoeren van de contractuele overeenkomst
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst
Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van de grondslag uitvoeren contractuele overeenkomst
Coach VICTORY analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren op basis van de grondslag: toestemming
Coach VICTORY volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte op basis van de grondslag: toestemming.
Coach VICTORY verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag: wettelijke verplichting. 
Reacties op de website  IS DIT VAN TOEPASSING???

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen dit doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Coach VICTORY, zodat we je bericht kunnen beantwoorden. Dit doen we op basis van de grondslag: toestemming. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard. 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op onze websites kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Geautomatiseerde besluitvorming   IS DIT VAN TOEPASSING???

Coach VICTORY neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coach VICTORY) tussen zit. Coach VICTORY gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

ActiveCampaign
Reden gebruik: 

Versturen geautomatiseerde mailings, CRM

Onderliggende logica: 

Informatievoorziening en communicatie, Bepalen van voorkeuren en behoeftes

Belang: 

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant: 

Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie danwel producten.

 

Websites
Reden gebruik: 

Informatievoorziening en volgen klantgedrag door het plaatsen van cookies.

Onderliggende logica:

Klant ontvangt op basis van surfgedrag relevante informatie of aankondigingen.

Belang: 

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang.

Verwachte gevolgen voor klant:

Klant ontvangt alleen voor hem/haar relevante informatie.

 

Social Media
Reden gebruik:

Adverteren en informatievoorziening.

Onderliggende logica:

Aan de hand van voorkeuren, wordt wel of niet informatie getoond.

Belang:

Gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant: 

Ontvangt alleen relevante info dan wel advertenties.

PayPro
Reden gebruik:

Afwikkelen van betalingen

Onderliggende logica:

Bij betaling automatische toegang tot leeromgeving. Bij stornering betaling automatische weigering toegang tot de leeromgeving.

Belang:

Gerechtvaardigd belang of uitvoeren contractuele overeenkomst (een verkoop is een overeenkomst), namelijk commercieel belang en bij afname van een product belang van kunnen voldoen aan de overeenkomst met de klant. 

Verwachte gevolgen voor klant:

Bij betaling ontvangt de klant direct toegang tot de leeromgeving. Bij stornering wordt toegang ontzegd. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coach VICTORY bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bij Coach VICTORY: Personalia, telefoonnummer, adres, woonplaats, e-mailadres:                                 

Bewaartermijn:                     Zolang geabonneerd op betreffende mailinglist plus 1 maand.

Reden:                                    Mogelijkheid tot ontvangst blogs en relevante informatie over (afgenomen) producten en het afleveren van goederen. De extra maand is voor verwijderen van de gegevens uit het systeem na afmelding voor de mailinglist.

Bij Stichting PayPro: Bankrekeningnummer en Personalia, adres, woonplaats, telefoonnummer en overige relevante betalingsgegevens: 

Bewaartermijn:                     5 jaar

Reden:                                    Vereiste voor financiële transacties vanuit de Wet Financieel Toezicht (WFT).

Wanneer je een reactie achterlaat op een van de website(s), dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. 

 

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Coach VICTORY deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  IS DIT VAN TOEPASSING???

Coach VICTORY gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Coach VICTORY gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Facebook/Instagram

Functie: Analytische cookie die resultaten advertenties meet

De cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coach VICTORY en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Als je reacties hebt achter gelaten op onze website(s), kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naam info@coachVICTORY.nl, of je afmelden van onze mailinglist.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Coach VICTORY wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reacties van bezoekers op de website(s) kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Coach VICTORY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@coachVICTORY.nl.