Durf te dromen!

Wil je weten waarvoor jij leeft?

Wil je ontdekken welke talenten en gaven in jou verborgen zitten?

Kortom: Ben je benieuwd wat er (nog) voor je ligt? En wil je dan wandelen in jouw bestemming en jouw doel in het leven bereiken? Geef jezelf de ruimte om te ontdekken wat jouw dromen zijn.

Verleden

Waar kom jij vandaan? Wat heeft jou gevormd tot wie je nu bent? Wordt je nog belemmerd door gebeurtenissen uit het verleden of door dingen die mensen tegen jou hebben gezegd? Heb je de mensen, die je pijn hebben gedaan, kunnen vergeven vanuit je hart?

Heden

Wie ben jij? Waarvoor leef je? Wat past bij jou en wat is jouw koers? Weet jij wat jou energie kost en wat je energie oplevert? Weet je waar jij blij van wordt? Weet je wat jou motiveert en neem je jezelf daarin ook serieus? Weet je hoe geliefd, mooi en bijzonder je bent en hoe jij anderen kunt liefhebben? Weet je wel hoe je jezelf kunt liefhebben, zonder egoïstisch te zijn?

Toekomst

Wat zijn jouw dromen? Wat wil je bereiken? Wat is jouw bestemming? Wat is je doel? En heb jij daarvoor de juiste motiverende omstandigheden? Investeer je tijd, energie en geld aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Weet je hoe je je focus moet bewaren om je dromen te verwezenlijken? Weet je hoe je moedig kunt blijven, ondanks ontmoedigingen? Weet je dat je geen slachtoffer hoeft te zijn of te blijven, maar een leven kunt leiden van overwinning op overwinning?

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus!

GODS Belofte | 1 Korinthiërs 15 : 57

Levenservaring

In de loop van mijn leven passeerden zovele vragen bij mij de revue. Vragen waar ik niet altijd een antwoord op kon geven. Tijdens mijn zoektocht, voelde ik mij vaak alleen en onzeker. Maar GOD heeft altijd naar mij omgezien, omdat Hij van mij houdt. Ik heb ervaren dat Hij voor mij zorgt en altijd het beste met mij voorheeft. Hij leert en onderwijst mij de weg die ik moet gaan. Elke dag weer.

En nog steeds helpt Hij en adviseert Hij mij de juiste keuzes te maken in het leven. Hij leidt en stimuleert mij om Zijn principes toe te passen, die staan opgetekend in de Bijbel. Hoe mooi is dat? Dat je als nietig mensje, zo’n grote GOD mag leren kennen! Een Liefdevolle, Alwetende, Almachtige, Alomtegenwoordige GOD, de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft en kent alle antwoorden op jouw vragen. Jazeker! Hij is zelfs Hét Antwoord. Leer Hem persoonlijk te kennen voor Wie Hij werkelijk is!

De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking.

GODS Belofte | Jesaja 61 : 1-3

Mensen-mens

Een relatie hebben en onderhouden is zo belangrijk. Een relatie met GOD en met mensen is zelfs van levensbelang.

Je bent niet alleen op de wereld. Het is noodzakelijk om mensen om je heen te hebben. En het liefst mensen, die het beste met je voor hebben. Mensen die je enthousiasmeren en stimuleren om het goede uit het leven te halen. Mensen die je helpen jouw talenten en gaven te ontdekken, zodat jouw potenties verder worden ontwikkeld. Mensen die je willen bijstaan in moeilijke situaties en op belangrijke kruispunten in je leven te voorzien van goede raad en advies.

En ik wil je graag helpen met mijn levenservaring. Omdat elk mens waardevol en bijzonder is … ja, ook jij bent de moeite waard. Zeker weten!

TotalBalance

Een succesvol werkwijze is de TotalBalance Methode, dat uitgaat van een totaal mensbeeld, oftewel een ‘holistische benadering van de mens’. We gaan op zoek naar balans in geest, ziel en lichaam, waarbij we zowel naar privé- als werksituaties kijken. Wanneer één van deze gebieden uit balans is, zal dat effect hebben op de andere gebieden van je leven. 

De TotalBalance Methode is een mix van therapie en coaching met een Christelijk fundament. De therapie is enerzijds bedoeld om het verleden (wie was ik?) een goede plek te kunnen geven en anderzijds om ervan te kunnen leren voor de toekomst. De coaching is voor het heden (wie ben ik?) en de toekomst (wie word ik?).

Heb jij zin om met mij dit avontuur aan te gaan en je leven een blijvende positieve verandering te geven? Meld je dan nu aan voor het TotalBalance Coach traject. 

LET’S CONNECT!

Coach VICTORY

Cathy Luhulima Lichtenberg | Tamarindeplein 9 | 4142 WG LEERDAM

06 3831 3264 | info@coachvictory.nl

Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

GODS Belofte | Jesaja 60 : 1-3

Durf jij te dromen?