Prayers

Grace For Purpose

POWERFUL PRAYERS to BLESS YOU 

Deze krachtige gebeden zijn bedoeld om je te inspireren

Het ONZE VADER

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Mattheus 6 : 9-13

Let's connect!

Ben je geïnteresseerd in mijn verhaal?
Neem contact met me op voor een persoonlijk gesprek of volg mij op Social Media.